Newsroom

Notificare evenimente corporative ARO

In calitatea dumneavoastra de actionar al ARO-PALACE SA BRASOV va informam ca in data de 25.11.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba distribuirea sumei de 4.230.398,84 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,01 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului ‘Alte rezerve’ in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net.

I.2. Stabilirea datei de 14.12.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.11.2022 ca ex date, data de 22.12.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners