Newsroom

Notificare evenimente corporative ARCU

SIFI CLUJ RETAIL SA cu sediul in Bucuresti, va informam ca in data de 25 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 3.270.583,08 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,12  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.09.2019 ca ex – date, 04.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.