Newsroom

Notificare evenimente corporative ARCU

SIFI CLUJ RETAIL SA cu sediul in Bucuresti, va informeaza ca in data de 26.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, din care suma de 3.815.680,26 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,14  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 23.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.06.2022 ca ex – date, 08.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.