Newsroom

Notificare evenimente corporative AQ

AQUILA PART PROD COM., va informeaza ca in data de 23.02.2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 150.000.300 lei prin emisiunea a 1.000.002.000 noi actiuni cu valoare nominala de 0,15 lei/actiune.

Fiecare acționar va primi gratuit un număr de 5 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 11.03.2022 – ca data de inregistrare, respectiv data de 10.03.2022 ca ex-date, 14.03.2022 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.