Newsroom

Notificare evenimente corporative AQ

AQUILA PART PROD COM va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021, si distribuirea unui dividend brut in valoare de 0,04420 RON pe actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2022 ca ex – date, 06.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.