Newsroom

Notificare evenimente corporative ANTE

ANTECO SA PLOIESTI , va informeaza ca actiunile emitentului vor fi  suspendate de la tranzactionare in sedinta din 28.03.2022, ora 9:45: cf art. 24, alin (1), lit.c, Titlul II, Codul BVB SMT – H AGEA 25.11.2021, reducere CS-reducere nr actiuni-proportional cota participare actionari la data inreg 29.03.2022, ex-date 28.03.2022.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba reducerea capitalului social al societatii de la suma 4.093.445,90 lei la suma de 410.000 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 36.834.459 de la 40.934.459 actiuni la 4.100.000 actiuni.

Rata de diminuare a capitalului social = 0,89983988795

Numarul de actiuni detinute de un actioner la data de inregistrare se inmulteste cu Rata de diminuare a capitalului social.

Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.

I.2. Stabilirea datei de 29.03.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.03.2022 ca ex – date, 30.03.2022 ca data platii, respectiv 12.04.2022 data platii fractiunilor de actiuni rezultate.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.