Newsroom

Notificare evenimente corporative ALT

ALTUR S.A., va informeaza ca in data de 18.10.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba reducerea capitalului social al societatii, ca urmare a pierderilor contabile cumulate, inregistrate la finalul exercitiului financiar 2020, prin reducerea numarului de actiuni, dupa cum urmeaza:

– Capitalul social al societatii va fi redus de la valoarea de 82.438.833,8 lei impartit in 824.388.338 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei, cu suma de 51.833.966,8 lei la valoarea de 30.604.867 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 518.339.668 actiuni.

– Aferent acestei diminuari de capital social se va aplica algoritmul conform caruia, in situatia in care, ca urmare a reducerii de capital, numarul de actiuni care ar reveni unui actionar nu este un numar intreg, numarul de actiuni care revin actionarului respectiv,va fi determinat prin rotunjirea la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei /actiune pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.

 

I.2. Se aproba reducerea numarului de actiuni prin anulare din patrimoniul  fiecarui actionar a unui numar de actiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de referinta (pro rata de 62,8756672198 %)

II.1. Stabilirea datei de 21.02.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.02.2022 ca ex – date, 22.02.2022 ca data platii și data de 08.03.2022 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.