Newsroom

Notificare evenimente corporative ALRV

ALIMENTARA SA Slatina, va informeaza ca in data de 14.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2021, in suma de 988.679  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 2,4051 lei/actiune.

I.2. Se aproba repartizarea sub forma de dividend in numerar a sumei de 6.988.275 lei, din rezervele (cu exceptia rezervelor legale) si din rezultatul reportat (dividendul brut propus este de 17 lei/actiune), ca o plata exceptionala.

I.2. Stabilirea datei de 06.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.05.2022 ca ex-date, 26.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.