Newsroom

Notificare evenimente corporative ALRO SLATINA.

ALRO SLATINA., va informam ca in data de 13 Decembrie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba distribuirea de dividende interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018.

Dividendul brut este de 0.45756 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 08.01.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.01.2019 ca ex – date, 18.01.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.