Newsroom

Notificare evenimente corporative AG

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. , va informam ca in data de 28.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați majorarea capitalului social al Societății cu suma de 3.531.177 RON, de la 1.177.059 RON până la 4.708.236 RON, din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 35.311.770 acțiuni noi (3 acțiuni gratuite la 1 deținută) cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA

I.2. Stabilirea datei de 05.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 04.08.2021 ca ex – date, 06.08.2021 ca data platii actiunilor noi.

II.1. Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenți si reprezentati majorarea capitalului social al Societatii prin aport in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare, prin emisiunea unui numar de 4.708.236 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la o prima de emisiune calculata de administratorul unic după urmatoarea propunere de formula: prima emisiune = [(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] – 0,1.

Propunere factor de ajustare: 1,4. Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 2,5 drepturi de preferinta. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al României.

II.2. Stabilirea datei de 20.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.05.2021 ca ex – date, 21.05.2021 ca data platii drepturilor de preferinta.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners