Newsroom

Notificare evenimente corporative AG

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. , va informeaza ca in data de 29.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 3.625.341,8 lei, de la 5.179.059,60 lei pana la 8.804.401,4 lei, prin emisiunea a 36.253.418 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei per actiune, din profitul nerepartizat aferent anului 2020 in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 7 actiuni gratuite la 10 actiuni detinute. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate, prin intermediul Depozitarului Central, la un pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata, determinata conform art. 91 alin. (5) din Legea 24/2017, si valoarea nominala a actiunii.

I.2. Stabilirea datei de 24.08.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 23.08.2022 ca ex – date, 25.08.2022 ca data platii actiunilor noi si 05.09.2022 ca data a platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.