Newsroom

Notificare evenimente corporative AG

Agroland Business System S.A. (denumita in continuare „Societatea”)  informeaza piata cu privire la stabilirea pretului de subscriere a actiunilor nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) desfasurata in data de 32/28.04.2021.

Pretul de subscriere pe actiune a fost stabilit la 3,07 lei/actiune si include valoarea nominala a actiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (2,97 lei).

Pretul a fost calculat prin adaugarea valorii nominale de 0,1 lei la rezultatul impartirii pretului mediu de tranzactionare din ultimele 30 de zile la factorul de ajustare stabilit de AGEA. „Pretul mediu de tranzactionare” reprezinta pretul mediu ponderat de tranzactionare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 08.11.2021, iar „factorul de ajustare” este 1,40.

Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 20.05.2021 sau de catre investitorii care achizitioneaza drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.

Pentru subscrierea unei actiuni noi sunt necesare 2,5  drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.

Drepturile de preferinta cu simbolul AGR01 vor putea fi tranzactionate pe piata SMT a BVB. Perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta si perioada de exercitare a acestora vor fi precizate in Prospectul aprobat de către ASF.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt stabilire pret majorare de capital.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.