Newsroom

Notificare evenimente corporative ABN

ABN Systems International va informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021, din care suma de 2.003.971,31 lei pentru dividend. Dividend brut 0,105 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 31.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.05.2022 ca ex-date, 15.06.2022 ca data platii.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 2.486.826,50 lei, de la 1.912.943,40 lei la 4.399.769,90 lei, fara subscriere si fara aport, prin incorporarea acestei sume din profitul net de repartizat realizat in anul 2021, prin emisiunea unui numar de 24.868.265 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, si distribuirea lor gratuita catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la Data de inregistrare privind majorarea capitalului social, cu o rata de alocare de 1,3000000418 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta, precum si stabilirea unui pret al actiunii de 5,1457 lei, rotunjit la a 4-a zecimala, pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific majorarii capitalului social si rotunjirii rezultatelor operatiunii la intregul inferior conform prevederilor legale incidente si celor indicate in continuare: *Pentru actionarii de la Data de inregistrare in cazul carora aplicarea ratei de alocare nu rezulta intr-un numar intreg de actiuni noi, numarul de actiuni de primit se va rotunji in jos la cel mai apropiat numar intreg. Pentru fractiunile de actiuni pierdute, detinatorii de actiuni in cauza (cu exceptia Societatii) vor primi de la Societate o compensare egala cu fractia de actiuni pierduta in urma rotunjirii (rotunjita la a cincea zecimala dupa virgula) de inmultita cu maximul dintre valoarea nominala a unei actiuni si pretul mediu de piata al actiunilor Societatii de la data inceperii tranzactionarii pe SMT si pana la data publicarii Convocatorului AGEA pe site-ul BVB, suma finala in RON pentru fiecare astfel de actionar urmand a fi rotunjita in sus la a doua zecimala dupa virgula.

II.2. Stabilirea datei de 31.08.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.08.2022 ca ex-date, 01.09.2022 ca Data Platii noilor actiuni cat si Data Platii pentru fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific majorarii capitalului social si rotunjirii rezultatelor operatiunii la intregul inferior.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.