Newsroom

Notificare evenimente corporative AAG

 AAGES S.A. va informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021, din care suma de 2.000.000 lei pentru dividend. Dividend brut 0,2 lei/actiune.

II.1. Stabilirea datei de 18.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.05.2022 ca ex-date, 09.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.