Newsroom

Notificare evenimente corporative AAB

AGROLAND AGRIBUSINESS  va informeaza ca in data de 29.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului realizat in 2021 , din care suma de 826.875 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,735 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 07.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.06.2022 ca ex – date. Data platii – 23.06.2022.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 450.000 lei, de la 112.500 lei pana la 562.500 lei, prin emisiunea a 4.500.000 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei per actiune, din profitul nerepartizat aferent anului 2020 in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 4 actiuni gratuite la 1 actiune detinuta.

II.2. Stabilirea datei de 16.08.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.08.2022 ca ex – date si 17.08.2022 ca data  platii actiunilor noi.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.