Newsroom

Notificare evenimente corporative 2P

2Performant Network  informeaza piata cu privire la stabilirea pretului de subscriere a actiunilor nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”).

Pretul de subscriere a fost stabilit la 28,2764 lei/actiune. Pretul a fost calculat utilizand formula: pretul mediu ponderat de tranzactionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 10.05.2021, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice:

Pretul de emisiune = pretul mediu ponderat de tranzactionare în ultimele 30 de zile * 0,75. Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 07.04.2021 sau de catre investitorii care achizitioneaza drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru subscrierea unei actiuni noi sunt necesare 5,68424 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Anterior perioadei de subscriere, drepturile de preferinta vor putea fi tranzactionate pe piata SMT a BVB. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF.

Pentru detalii va rugam sa accesati Majorare capital social – stabilirea pretului de subscriere
Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners