Newsroom

Notificare evenimente corporative 2P – modificare conditii de desfasurare a majorarii de capital social

2Performant Network S.A. (denumita in continuare ‘Compania’) informeaza piata ca in data de 28 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Companiei a hotarat modificarea Deciziei nr. 3 din 6 iulie 2022 a Consiliului de Administratie, prin care au fost stabilite conditiile de desfașurare a majorarii de capital social al Companiei.

Modificarile se refera la pretul de subscriere in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, precum și datele relevante aplicabile acestui eveniment.

1. Consiliul de Administratie aproba majorarea capitalului social cu suma de pana la 123.992,6 RON (valoare nominala) (‘Majorarea Capitalului Social’), prin emisiunea unui numar de pana la 1.239.926 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 123.992,6 RON (‘Actiunile Noi’), dupa cum urmeaza:

1.1 Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

a) In timpul primei etape, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 22.12.2022; si

b) In timpul celei de-a doua etape, un numar de pana la 466.973 dintre Actiunile Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la litera a) de mai sus, vor fi folosite pentru compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale beneficiarilor programului ‘stock option plan’ de la nivelul Societatii, aprobat prin hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, din data de 23 aprilie 2021 (‘SOP’), reprezentand 3,766% prin raportare la capitalul social al Societatii la data prezentei (adica 28.11.2022).

1.2 Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social (pentru evitarea oricarei neintelegeri, Consiliul de Administratie va putea initia o noua majorare ulterior Majorarii de Capital Social, in temeiul delegarii acordate de AGEA, astfel cum este descrisa la Preambulul (A) de mai sus, avand drept obiect un numar de actiuni egal cu numarul de actiuni astfel anulate).

1.3 Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi stabilit dupa cum urmeaza:

a) In timpul primei etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi de 1,70 RON/Actiune Noua; si

a)In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere va fi 1,70 RON/Actiune Noua.

1.4 Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o Actiune Noua si valoarea nominala a unei Actiuni Noi va fi considerata prima de emisiune.

1.5 Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare 21.12.2022, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.

1.6 Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.

1.7 Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de o (1) luna (dupa caz, dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta), fiind ulterioara datei de inregistrare 21.12.2022.

1.8 Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 10 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.9 Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 21.12.2022, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (10) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.10 In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

1.11 Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

2. Consiliul stabileste prin prezenta urmatoarele date:

a) 21.12.2022 ca data de inregistrare,

b) 20.12.2022 ca ex date,

c) 19.12.2022 ca data participarii garantate, si

d) 22.12.2022 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

BT Capital Partners