Newsroom

Notificare evenimente corporative 2P

2PERFORMANT NETWORK, va informeaza ca in data de 18.04.2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea de capital social al Societatii cu suma de 619.963 RON, prin incorporarea a aproximativ 11,68 % din primele de emisiune rezultate in urma derularii ofertei publice din perioada 22 iunie 2021 – 22 iulie 2021, respectiv in urma derularii plasamentului privat din perioada 5 august 2021 – 11 august 2021, prin emiterea unui numar de 6.199.630 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 RON per actiune („Actiunile Noi”)(„Majorarea de Capital Social”), dupa cum urmează:

a) Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare actiune deja detinuta va fi alocata o (1) Actiune Noua;

b) in urma Majorarii Capitalului Social, capitalul social al Societatii va fi de 1.239.926 RON (din care 397,28 EUR, reprezentand 1.750 RON la cursul de schimb de 1 EUR/4,4050 RON şi 1.238.176 RON), integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 12.399.260 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune.

 

I.2. Stabilirea datei de 20.06.2022 – ca data de inregistrare, respectiv data de 17.06.2022 ca ex-date, 21.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.