Newsroom

MERCUR SA CRAIOVA

In data de 20 februarie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net, din care suma de 999.737,80 lei, catre actionarii societatii, prin acordarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,1377 lei.

I.2. Stabilirea datei de 03.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.05.2018 ca ex – date si data de 23.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.