Newsroom

Hotararile TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

In data de 06 noiembrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aproba distribuirea de dividende, din profitul net al anilor precedent, ramas nerepartizat. Valoarea toatala a dividendelor repartizate este de 1.319.589,15 lei, dividendul brut/actiune fiind de 1,65 lei.

I.2. Stabilirea datei de 23.11.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.11.2017 ca ex – date si data de 14.12.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.