Newsroom

Hotararile TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A.

In data de 10 august 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Distribuirea sub forma de dividende a profitului net al anilor precedent, ramas nerepartizat. Valoarea totala a dividendelor repartizate este de 959.701 lei, dividendul brut pe actiune fiind de 1,2 lei.

I.2. Stabilirea datei de 30.08.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.08.2017 ca ex – date si data de 19.09.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.