Newsroom

Hotararile TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE

In data de 13 decembrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aproba distribuirea sub forma de dividende a profitului net aferent exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 ramas nedistribuit, in suma de 3.026.681 lei, valoarea dividendului brut/actiune fiind de 1,2106724 lei/actiune pentru numarul total de actiuni de 2.500.000.

I.2. Stabilirea datei de 05.01.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 04.01.2018 ca ex – date si data de 15.01.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.