Newsroom

Hotararile TERAPLAST S.A.

In data de 27 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

1. Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor in suma de 29.047.831 lei, constituite din profitul net al anului 2016, prin emisiunea a 290.478.310 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuita la 1,95 actiuni detinute, iar dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0.0169 lei.

2. Stabilirea datei de 18.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.05.2017 ca ex-date si data de 09.06.2017 ca data platii dividendelor.

3. Stabilirea datei de 18.07.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.07.2017 ca ex-date si data de 19.07.2017 data platii constand in valori mobiliare.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.