Newsroom

Hotararile SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

In data de 27 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0.7415 lei.
2. Stabilirea datei de 08.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.06.2017 ca ex – date si data de 22.06.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.