Newsroom

Hotararile SIF OLTENIA S.A.

In data de 6 septembrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2016, in suma de 101.271.376,81 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, din care, acordare de dividende in suma de 52.214.914,26 lei (51,56% din profitul net). Dividendul brut este de 0,0900 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.10.2017 ca ex – date si data de 01.11.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.