Newsroom

Hotararile SCUT S.A.

In data de 20 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0,75 lei.
2. Stabilirea datei de 15.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.06.2017 ca ex – date si data de 03.07.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale si Extrardinare a Actionarilor.