Newsroom

Hotararile S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

In data de 23 octombrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aproba distribuirea sub forma de dividende a sumei de 171 milioane lei, din sumele existente in soldul la 31.12.2016, al conturilor “Alte rezerve” si “Rezultatul reportat” si un dividend brut pe actiune in valoare de 14,52 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 08.11.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.11.2017 ca ex – date si data de 28.11.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.