Newsroom

Hotararile S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

In data de 15 iunie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 3.82 lei.
2. Stabilirea datei de 05.07.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 04.07.2017 ca ex – date si data de 26.07.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.