Newsroom

Hotararile ROMAERO S.A. BUCURESTI

In data de 8 iunie 2017 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Majorarea capitalului social realizata prin emisiunea unui numar de 577.264 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,5000 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare. Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 10,820267 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna in prag inferior.

I.2. Stabilirea datei de 27.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.06.2017 ca ex – date si data de 28.06.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.