Newsroom

Hotararile REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA

In data de 10 ianuarie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba in unanimitate repartizarea, respectiv distribuirea din rezervele societatii a sumei de 4.417.638 lei, sub forma de dividende, rezultand un dividend brut in valoare de 2,16 lei/actiune. Plata dividendelor se va efectua in lei, iar actionarii care vor beneficia de aceste sume sunt cei inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare.

II. Stabilirea datei de 15.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.06.2018 ca ex – date si data de 04.07.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.