Newsroom

Hotararile RELEE SA MEDIAS

In data de 27 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0.3978 lei.
2. Stabilirea datei de 29.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.05.2017 ca ex – date si data de 12.06.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.