Newsroom

Hotararile PATRIA BANK S.A.

In data de 28 iulie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Reducerea capitalului social al bancii cu suma de 149.118.190 lei, de la 376.239.921,30 lei la 227.121.731,30 lei, prin anularea unui numar de 1.491.181.900 actiuni avand o valoare nominala de 0,1 lei, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social al bancii la data de inregistrare precum si stabilirii unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. Reducerea de capital social este realizata pentru acoperirea partial a pierderilor cumulate ale bancii, inregistrate la 31.12.2016 in cuantum de 149.118.190 lei.

I.2. Stabilirea datei de 24.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 23.10.2017 ca ex – date si data de 25.10.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.