Newsroom

Hotararile NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS

In data de 24 octombrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea majorării capitalului social cu suma maximă de 1.000.000 RON, de la valoarea curentă de 3.605.948,40 RON până la valoarea maximă de 4.605.948,40 RON. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de maximum 10.000.000 acțiuni noi nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata („Acțiuni Noi”). Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 0,55 lei/acțiune (respectiv valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la care se adaugă o primă de emisiune de 0,45 lei/acțiune) („Preț de Subscriere Drept de Preferință”). Fiecare acţiune emisă de NQEH la data de înregistrare reprezintă un drept preferinţă. Un număr de 3,6059 drepturi de preferinţă sunt necesare pentru achiziţionarea unei Acţiuni Noi de către acţionarii NQEH de la data de înregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 10.11.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.11.2017 ca ex – date si data de 13.11.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.