Newsroom

Hotararile NAPOCHIM SA CLUJ-NAPOCA

In data de 14 noiembrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba reducerea capitalului social al societatii de la 2.860.038,10 lei la 90.000 lei, cu o suma de 2.770.038,10 lei, reprezentand pierderi inregistrate in contabilite, prin micsorarea numarului de actiuni, in mod proportional, pentru actionarii identificati la data de inregistrare. Rata de diminuare a capitalului social este de 96,85319%. Rotunjirea numarului de actiuni care raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Fractiile de actiuni nu vor fi compensate, acestea vor fi repartizate societatii, si vor constitui rest de capital social la dispozitia societatii. Reducerea capitalului social este motivata de pierderile inregistrate in contabilite, respectiv de diminuarea activului net al societatii la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, si se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderilor inregistrate, in cuantum de 2.770.038,10 lei. Astfel, pentru reducerea capitalului social se anuleaza un numar de 27.700.381 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei.

I.2. Stabilirea datei de 01.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.02.2018 ca ex – date si data de 02.03.2018 ca data platii, data de 27.02.2018 ca ultima zi de tranzactionare.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.