Newsroom

Hotararile MOARA CIBIN SA SIBIU

In data de 28 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0.0187 lei.
2. Stabilirea datei de 12.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.10.2017 ca ex – date si data de 26.10.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.