Newsroom

Hotararile IAMBA S.A.

In data de 19 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0,0591 lei.
2. Stabilirea datei de 10.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 9.05.2017 ca ex-date si data de 30.05.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale si Extrardinare a Actionarilor.