Newsroom

Hotararile GALFINBAND S.A.

In data de 17 iulie 2017 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
I.1. Majorarea capitalului social al S.C. GALFINBAND S.A. de la suma de 90.377,50 lei constand in 903.775 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la suma de 271.132,50 lei constand in 2.711.325 actiuni. Majorarea de capital se face prin aport in numerar cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

  1. Prima etapa: Emisiunea unui numar de 1.807.550 actiuni nominative noi la pretul de emisiune de 1,1 lei/actiune din care 0,1 lei/actiune valoarea nominala iar 1,0 lei/actiune prima de aport, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti ai societatii la data de inregistrare, cu drept de exercitare a dreptului de preferinta proportional cu numarul de actiuni pe care le detin. Termenul pentru aceasta etapa este de 30 zile calendaristice de la data stabilita prin prospectul de oferta.
  2. In etapa a doua, actiunile nesubscrise dupa perioada de exercitare a dreptului de preferinta specificat la aliniatul precedent se vor oferi spre subscriere catre public in termen de 10 zile calendaristice dupa expirarea termenului de subscriere la pretul de emisiune de 1,2 lei/actiune din care 0,1 lei/actiune valoare nominala iar 1,1 lei/actiune prima de aport.

I.2. Stabilirea datei de 02.08.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 01.08.2017 ca ex – date si data de 03.08.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.