Newsroom

Hotararile FORAJ SONDE S.A.

In data de 23 august 2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al SC FORAJ SONDE SA Videle cu suma de 6.502.380,00 lei, de la 3.251.190,00 lei la 9.753.570,00 lei, cu aport in numerar, prin emiterea unui numar de actiuni noi de 2.600.952 actiuni in valoare nominala de 2,5 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preemtiune a actionarilor ca la 1 actiune detinuta sa subscrie 2 actiuni noi.

I.2. Stabilirea datei de 12.09.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.09.2017 ca ex – date si data de 13.09.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.