Newsroom

Hotararile FIMARO SA Cluj

In data de 07 decembrie 2017 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 832.013,94 lei, prin aport în numerar, prin emiterea unui numar de 510.438 actiuni la valoarea nominala de 1,63 lei, la pretul de vanzare de 1,63 lei/actiune, fiecare actionar avand posibilitatea sa subscrie 1 (una) actiune noua pentru 1 (una) actiune detinuta, iar fiecare actionar va putea subscrie proportional cu numarul ac?iunilor pe care le poseda.

II. Stabilirea datei de 04.01.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.01.2018 ca ex – date si data de 05.01.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.