Newsroom

Hotararile CONTACTOARE SA BUZAU

In data de 28 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0.052366659 lei.
2. Stabilirea datei de 17.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2017 ca ex – date si data de 06.06.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.