Newsroom

Hotararile CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.

In data de 22 septembrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba reducerea capitalului social al societatii Constructii Feroviere Craiova SA, de la 5.415.480,84 lei la 2.989.064,10 lei, prin diminuarea valorii nominale a actiunii de la 1,54 lei la 0,85 lei si mentinerea numarului total de actiuni prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu reducerea capitalului social si calculate egal pentru fiecare actiune respective 0,69 lei, pentru o actiune detinuta la data de inregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 31.01.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.01.2018 ca ex – date si data de 16.02.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.