Newsroom

Hotararile COMNORD SA BUCURESTI

In data de 6 decembrie 2017, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis urmatoarele:

I. Aprobarea documentului de oferta publica de cumparare de actiuni emise de societatea COMNORD S.A. Bucuresti, initiata de CRETEANU SORIN, oferta cu urmatoarele caracteristici:

  • Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei este de 8.800.000, reprezentand 21,9942% din capitalul social
  • Valoarea nominala: 0,10 lei/actiune
  • Pretul de cumparare este de: 0,70 lei/actiune
  • Perioada de derulare: 11.12.2017 – 04.01.2018

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.