Newsroom

Hotararile COMELF S.A.

In data de 21 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0,165 lei.
2. Stabilirea datei de 29 iunie 2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 28 iunie 2017 ca ex – date si data de 17 iulie 2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale si Extrardinare a Actionarilor.