Newsroom

Hotararile CI-CO S.A.

In data de 19 septembrie 2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aproba repartizarea profitului net de 10.105.903,45 lei, profit aferent exercitiului financiar 2016, sub forma unui dividend brut de 9,97 lei/actiune, in suma totala de 10.102.660,82 lei.

I.2. Stabilirea datei de 12.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.10.2017 ca ex – date si data de 31.10.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.