Newsroom

Hotararile CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI

In data de 8 mai 2017 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

1. Majorarea capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti, prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 1,26 lei fiecare. Pretul de subscriere a actiunilor in termenul de preemtiune este de 1,26 lei/actiune pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare. Rata de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscriere 1 actiune nou emisa, este de 1,000044622222222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta, astfel, pentru a subscribe 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,04462 drepturi de preferinta.

2. Stabilirea datei de 26.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 25.05.2017 ca ex – date si data de 29.05.2017 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.