Newsroom

Hotararile AUTO CENTER S.A.

In data de 22 august 2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii AUTO CENTER S.A., intr-o singura etapa, cu suma de 2.467.744,20 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 822.581,40 RON pana la nivelul maxim de 3.290.325,60 RON. Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, prin emisiunea unui numar de 24.677.442 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, fara prima de emisiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,1000 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 3 actiuni noi la 1 actiune detinuta.

I.2. Stabilirea datei de 12.09.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.09.2017 ca ex – date si data de 13.09.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.