Newsroom

Hotararile ARTECA SA JILAVA

In data de 26 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:
1. Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune este de 0.11 lei.
2. Stabilirea datei de 16.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.05.2017 ca ex – date si data de 08.06.2017 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.