Newsroom

Hotararile AGOA Turism Felix S.A. (TUFE)

In data de 20 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2017, din care suma de 2.232.672,55 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,0045 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.08.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.08.2018 ca ex – date, 19.09.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.