Newsroom

Hotarari BANCA TRANSILVANIA

Potrivit Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26 aprilie 2017, dividendele acordate sub forma de actiuni gratuite cuvenite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 4 august 2017 – data de inregistrare, se vor plati in data de 7 august 2017 – data platii, in conformitate cu prevederile de mai jos.

Transferul actiunilor gratuite se va realiza de catre Depozitarul Central, in urma indeplinirii procedurilor legale, catre actionari dupa cum urmeaza:

  1. In cazul in care actionarul este reprezentat de catre un Participant/mai multi Participanti – societatile de brokeraj de actiuni (respectiv detine actiuni inregistrate in Sectiunea 2), acesta va primi actiunile gratuite aferente detinerilor respective direct in contul Participantilor.
  2. In cazul in care actionarul nu este reprezentat de catre un Participant sau detine actiuni inregistrate in Sectiunea 1, acestuia i se vor transfera actiunile in contul aferent Sectiunii 1, la Depozitarul Central.

Conform modificarilor legislative la nivelul pietei de capital, in cazul in care rezulta fractiuni de instrumente financiare ca urmare a aplicarii algoritmului pentru calculul numarului de actiuni gratuite cuvenite, rotunijirea numărului acţiunilor se va face in jos, la valoarea mai mica. In cazul in care actionarul este reprezentant de catre mai multi Participanti si/sau figureaza cu actiuni inregistrate atat in Sectiunea 1 (la Depozitarul Central) cat si in Sectiunea 2, actiunile gratuite se vor acorda pro rata si rotunjirea la valoarea mai mică se va face in raport cu fiecare pachet de actiuni identificat conform celor mentionate anterior si nu raportat la totalul actiunilor detinute de catre actionar.