Newsroom

FLAROS SA BUCURESTI

In data de 20 februarie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 2.215.909 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, din care 1.000.000 lei, ceea ce reprezinta 45,13% din profitul net, pentru dividende, iar suma repartizata asigura distribuirea unui dividend brut in suma de 0,657304 lei pentru o actiune detinuta.

I.2. Stabilirea datei de 12.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.03.2018 ca ex – date si data de 30.03.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.